Klimaat beleid is gratis
Enkele mogelijke brabantse guldenlijnen

Als het klimaat- broeikaseffect- probleem, u wat te veel wordt:

 • Accepteer windmolens bij u in de buurt.
 • Blijf groene stroom gebruiken

 • Laat mij dit verhaal komen vertellen .....

   

  De rijksoverheid heeft ooit ingestemd met het Kyotoakkoord.
  Daarin hebben ze afgesproken dat ons land in 2010, 5% minder CO2 produceert dan in 1990. En in 2020 10% minder
  Om het broeikas effect echt af te remmen is echter een reductie van 60 tot 80% nodig. Maar dat is een detail voor de lange termijn en daar zijn politici nooit zo sterk in.

  Vervolgens heeft het rijk de taakstelling gedelegeerd naar enkele provincies in het BLOW akkoord. Voor Brabant betekent dat, dat er ca 90 molens van 2 MWatt ergens in Brabant moeten komen.

  De provincie Brabant heeft vervolgens een kaart gemaakt met rode gebieden die te kostbaar zijn om windmolens toe te laten.
  Gele gebieden waar ze het liever ook niet hebben en Groene gebieden waar ze even geen argumenten tegen windmolens konden vinden. Voor het gemak hebben ze ook stads en dorpsuitbreidingen maar gerekend tot de potentiele lokaties voor grote molens.
  Daarmee is wel het begin-zoekgebied bekend.

  Het is vervolgens aan gemeenten om in hun bestemmingsplan ruimte te maken voor windenergielokaties
  Daarnaast kunnen initiatiefnemers voorstellen doen voor concrete projecten en lokaties

  Het leuke is echter dat gemeenten met windenergie gratis klimaatbeleid kunnen opzetten.
  Een gemeente hoeft alleen maar toestemming te geven aan een groep inwoners voor het inrichten van een windmolen park.
  De markt en de inwoners doen de rest.
  Tot de MEP regeling kwam. Die is te krap waardoor windmolen- projecten op het land onhaalbaar zijn geworden, tenminste op de manier zoals ze de laatste 10 jaar zijn georganiseerd.

  We hebben nu dus een gezamelijke overheid die zegt wel het Kyoto akkoord uit te willen voeren, en vervolgens het beleid zodanig inricht dat met hedendaagse marktkrachten geen windenergieproject rendabel is.
  De overheids doelen worden zo niet gehaald.
  Dat geeft niet, want we zijn allemaal egoistisch.

  Wilt u er toch wat aan doen?
  Kijk dan eens door de interventies.

   

  10 van deze guldenlijnen leveren alle benodigde stroom

   

   

  [Windenergie] [Noodzaak] [Landschap] [Guldenlijn] [Stroom] [Tegenstand] [Beleid?] [Interventies] [Geld] [Deze site]

  Tekst en concept van Guldenlijn ©2002, 2006 Henk Daalder