Energie Referendum
Enkele mogelijke brabantse guldenlijnen

Als het klimaat- broeikaseffect- probleem, u wat te veel wordt:

 • Accepteer windmolens bij u in de buurt.
 • Blijf groene stroom gebruiken

 • Laat mij dit verhaal komen vertellen .....

   

  De noodzaak om werkelijk iets te bereiken op klimaatgebied  wordt nijpender. Daarom moeten we onszelf voor de keus stellen.
  Met een energiereferendum:

  • Of windmolens in eigen omgeving toestaan
  • Of jaarlijks nieuwe energiecertificaten kopen en de “foute” keus van vorig jaar in een nieuw energiereferendum heroverwegen.

  Hierbij wordt dus jaarlijks de keus gemaakt voor extra belasting om  energiecertificaten mee te kopen, of het toestaan van windmolens in de eigen omgeving. Waarna het energiereferendum een tijd achterwege gelaten kan worden.
  Ander duurzaamheids opties zoals besparing en de investerignen daarvoor, moeten op een andere manier worden bewerkstelligd. Dat komt omdat daarvoor iedereen een eigen individueel verschillende keuze kan maken.

  Een energiereferendum kan in een gemeente, groep gemeentes of een regio gehouden worden.

  Van het rijtje niveaus:

  • identiteit
  • overtuigingen
  • normen en waarden
  • gedrag

  werkt het energiereferendum het meest op het niveau van overtuigingen en normen en waarden.

  Van de 3 hier genoemde interventies is het energiereferendum het gemakkelijkst te realiseren.
  Daarna is de volgende stap een Guldenlijn, als een regio daar voor kiest.

   

  Voorbeelden:

  Guldenlijn
  Energie referendum
  CO2 budget

   

  Zet je eigen windmolen op de kaart!
  (er is al een windpark ontwerp bij jouw in de buurt)

  10 van deze guldenlijnen leveren alle benodigde stroom

   

   

  [Windenergie] [Noodzaak] [Landschap] [Guldenlijn] [Stroom] [Tegenstand] [Beleid?] [Interventies] [Guldenlijn] [E referendum] [CO2 budget] [Geld] [Deze site]

  Tekst en concept van Guldenlijn ©2002, 2006 Henk Daalder