Het proces naar een G u l d e n l i j n
Enkele mogelijke brabantse guldenlijnen

Als het klimaat- broeikaseffect- probleem, u wat te veel wordt:

 • Accepteer windmolens bij u in de buurt.
 • Blijf groene stroom gebruiken

 • Laat mij dit verhaal komen vertellen .....

   

  Windmolens zijn onvermijdelijk in ons landschap
  Het is nu tijd om ze er netjes in te ontwerpen

  De planning van een Guldenlijn
  Bij dit proces worden eerst en vooral omwonenden betrokken. Meestal zijn het grote bedrijven die ergens een plekje in het landschap veroveren voor hun windenergieproject.
  Bij een Guldenlijn is de eerste aanzet een lijn in het landschap waar windenergie in principe kan volgens het streekplan.(Rechts in de kantlijn ziet u een voorbeeld) Daarna gaan omwonenden aan de slag om de preciese lokaties vast te stellen van de molens in de buurt. Hierbij doet men voorstellen voor alternatieve lokaties in de buurt. Als men besluit dat er voldoende draagvlak is voor een bepaalde wijziging dan worden ook de lokaties van aangrenzende molens op de lijn een beetje opgeschoven, zodat het een vloeiende lijn blijft.

  Als dit proces van oordelen en verplaatsen een beetje is uitgeslingerd en er is nog steeds voldoende draagvlak, dan kan het ontwerp in overheids documenten zoals bestemmingsplannen worden verwerkt. Nu worden bestemmingsplannen door ambtenaren met wetenschappelijke precisie opgesteld om procedures van ontevreden burgers te voorkomen. Als dat ambtelijk werk allemaal gedaan is en het bestemmingsplan vast ligt, gaat het door de inspraak procedure.
  Dat is achteraf.
  Het Guldenlijn plannings proces beoogt om belanghebbenden bij het landschap, te laten participeren voordat initiatiefnemers bij de gemeente op de stoep staan te dringen met hun windmolenplan.
  Bovendien kan door het planningsproces een windmolenvereniging ontstaan waarmee de omwonenden ook zelf gemakkelijk kunnen investeren en verdienen aan de wind en een bijdrage leveren aan CO2 reductie. Het is zelfs de bedoeling omwonenden recht van eerste koop op een stukje gulden lijn consessie te geven.

   

  Zet je eigen windmolen op de kaart!
  (er is al een windpark ontwerp bij jouw in de buurt)

  10 van deze guldenlijnen leveren alle benodigde stroom

   

   

  [Windenergie] [Noodzaak] [Landschap] [Guldenlijn] [Het proces] [Stroom] [Tegenstand] [Beleid?] [Interventies] [Geld] [Deze site]

  Tekst en concept van Guldenlijn ©2002, 2006 Henk Daalder