Dus U bent Tegen ...
Enkele mogelijke brabantse guldenlijnen

Als het klimaat- broeikaseffect- probleem, u wat te veel wordt:

 • Accepteer windmolens bij u in de buurt.
 • Blijf groene stroom gebruiken

 • Laat mij dit verhaal komen vertellen .....

   

  Dus u bent tegen het onvermijdelijke....?

  Als tegenstander van windenergie bent u niet alleen. De meeste windprojecten sneuvelen doordat tegenstanders wijzen op problemen met het project.

  Hieronder kunt u enkele tegen-argumenten lezen, die u moet kunnen ontkrachten om uw bezwaar meer gewicht te geven. Ik hoor uw tegen-tegen argumenten graag.
  In het algemeen geldt echter wel dat we iets moeten met de energievoorziening en vooral de reductie van CO2 uitstoot die het gevolg is van de huidige energieopwekking.
  M.a.w. of uw laat uw TV, PC, koelkast voortaan uit, of u accepteert dat ook windenergie u helpt bij het reduceren van uw CO2 uitstoot.

  Horizonvervuiling
  De Flevopolder is een mooi voorbeeld van horizonvervuiling met windmolens. Her en der staan daar kleine rijtjes windmolens. Mooi uitzicht voor een windenergiefan en waarwchijnlijk ook de eigenaren van die molens.

  Met het toepassen van het Guldenlijn principe kunnen we juist iets doen aan de horizonvervuiling .

  • Structuur: Windmolens staan op uniforme afstanden, 1 km, de rijen zijn lang, zodat eenrij een geheel blijft.
  • Weinig impact doordat molens 1 km uit elkaar staan. Bij bestaande projectebnis dat meestal 2 tot 300 m
  • De gulden lijnen staan minimaal 8 km uit elkaar. Bij deze afstand is de volgende rij bijna altijd onzichtbaar achter andere zaken op de verre horizon

  Lawaai
  Een goed functionerende en onderhouden windmolen maakt geen overbodig of storend lawaai op de gebruikelijke afstand. Volgens de huidige milieuregels moet een molen op minstens 3 tot 400 m afstand van de dichtstbijzijnde woning blijven.
  Als je er onder staat, is hij vast hoorbaar. Maar op enkele honderden meters afstand valt het molen lawaai weg tegen altijd aanwezig ander achtergrond lawaai, ook op stille plaatsen. Als er een snelweg in de buurt is, dan is een molen bijna nooit te horen. Ook een loofbos overstemt een windmolen, vooral populieren maken veel lawaai. Nooit gehoord dat bezwaar werd gemaakt tegen het lawaai van populieren.
  Doet u zelf eens een proef en loop bij een windmolen vandaan en bepaal wanneer zijn geluid weegvalt in het achtergrond lawaai.

  Landschappen met naaldbomen en loofbomen in de winter, maken uit zichzelf minder lawaai door de wind. In de winter wordt er echter ook minder buiten geleefd, zodat het molen-lawaai dan minder storend is.

  Zeer laagfrequent lawaai
  Het lawaai waar de meeste fabrikanten op letten, is gewoon hoorbaar lawaai van 30 tot 16.000 Hz, dat hebben ze goed onder controle.
  Er is echter nog een ander soort lawaai, dat met tonen van 1 tot 20 Hz. Dit geluid is niet te horen met de oren, maar soms wel voelbaar. Er zijn ook onderzoeken uitgevoerd waaruit bleek dat sommige mensen er soms onrustig van werden, ook al wisten ze niet waar ze op getest werden. Er zijn echter nog geen onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat mensen die in de buurt van windmolens wonen onevenredig vaak een bepaalde afwijking kregen. Dus dit infra geluid is waarschijnlijk niet schadelijk.

  Vogels!
  Gebouwen zijn net zo gevaarlijk voor vogels als windmolens. Onderzoek heeft aangetoond dat vogels de omgeving van windmolens leren kennen en daardoor de wieken mijden. Als ze nieuw zijn in een gebied of als het mistig of regenachtig is, nemen ze meestal het zekere voor het onzekere en vliegen ze er ruim omheen.
  Verkeer en de jacht zijn overigens veel schadelijker voor vogels.
  Bent u wel eens heel vroeg in de ochtend door een vogelrijk gebied gereden met een auto? En heeft u de vogels op de weg geteld die zaten te slapen of wachtten op de dingen die komen?
   

  Windmolens helpen te weinig
  Alles helpt! Het CO2 probleem is heel groot. Aangezien de gemiddelde wind in ons land goed bekend is, is ook de opbrengst van een windmolen goed te schatten. Windmolens produceren gewoon stroom en daardoor voorkomen we dat de conventionele centrale CO2 uitstoot. Om alle stroom uit wind te halen zijn echter wel 10.000 den windmolens nodig. En zolang we duurzame energie niet goed kunnen opslaan, blijven de conventionele centrales ook nodig.

  Wind is onvoorspelbaar
  Het weer is ook niet te regelen, toch houdt de CV thermostaat de temperatuur in huis nauwkeurig constant, als we dat willen.
  Zo zijn er ook systemen voor groepen windmolens, die hun netkoppeling regelen. Zoek met google op “virtual powerplant”. De gasunie gaat iets dergelijks gebruiken om CV ketels, die ook stroom opwekken, op die manier aan het net te koppelen
   

  Het waait hier te weinig
  Onjuist, overal in Nederland waait het voldoende om lokaal, rendabel de eigen stroom behoefte op te wekken met lokale windmolens.
  Aan de kust waait het gemiddeld harder, maar ook in het binnenland is de wind, op 80 tot 100 m hoogte, voldoende sterk. Molens, die in het binnenland worden geplaatst, krijgen grotere wieken of een kleinere generator. Bovendien is de MEP, de windmolensubsidie, zodanig opgezet dat er een soort compensatie in de subsidie is voor het iets lagere rendement in het binnenland. DE MEP zelf, is wel te laag, hij moet hoger of gebruikers van CO2-rijke stroom moet ook gaan betalen voor de gevolgen die hun CO2 gaat veroorzaken. Hierdoor kan de prijs voor teruggeleverde windstroom stijgen.

  Zonne energie is beter
  Dat klopt, maar ook nog veel te duur om nu al praktisch ingezet te worden. Keer op keer blijkt uit studies en voorspellingen dat het nog wel tot 2050 kan duren voordat PV panelen zo goedkoop worden dat er rendabel stroom mee kan worden opgewekt.
  Windenergie is nu al beschikbaar voor praktische toepassing, daarom moet een zinvol streven wat te doen het klimaatprobleem, vooral windenergie benutten. Tegelijkertijd moeten we ook hard werken aan energiebesparing en biomassa oplossingen die niet te veel vervuilen.
  Als u echt wilt dat zonne-stroom eerder dan 2050 betaalbaar beschikbaar komt. dan moet u het Greenpeace plan steunen: Leg 1 miljard bij elkaar voor een grote fabriek, met de beste techniek die nu beschikbaar is en begin gewoon.
  Wachten op Shell ed. helpt niet, want die beginnen pas echt met zoneenergie als de olie op raakt.
  Olie schaarste is juist goed voor die bedrijven.

  Ondertussen kunt u echt zelf het meeste doen met energiebesparing.
  Daarbij gebied de eerlijkheid te zeggen dat u bij veel besparing wel een risico loopt bij de invoering van het gezins-CO2-budget.
  Als dat op een domme manier wordt ingevoerd, en geef het toe, “politiek is dom”, dan kunnen de bezuinigers van nu het straks moeilijker hebben dan de onverantwoordelijken die nu maar blijven stoken.
  Bijvoorbeeld als iedereen straks 20% minder CO2 mag produceren dan in een referentiejaar. Als je dan allerlei energiebesparings acties al hebt ondernomen, valt er niet zoveel méér te besparen.
  Als het dom geregeld wordt, dan krijgen de bespaarders van nu een extra laag CO2 budget.

  Kijkt u nog even naar de noodzaak zelf iets te doen aan klimaatveranderingen?

   

  Zet je eigen windmolen op de kaart!
  (er is al een windpark ontwerp bij jouw in de buurt)

  10 van deze guldenlijnen leveren alle benodigde stroom

  Bezwaren ontzenuwd

  Horizonvervuiling
  Lawaai
  LF lawaai
  Vogels
  Te weinig stroom
  regelprobleem
  Geen wind
  Zonnestroom
   

  Bezwaren ontzenuwd

  Horizonvervuiling
  Lawaai
  LF lawaai
  Vogels
  Te weinig stroom
  regelprobleem
  Geen wind
  Zonnestroom
   

  Bezwaren ontzenuwd

  Horizonvervuiling
  Lawaai
  LF lawaai
  Vogels
  Te weinig stroom
  regelprobleem
  Geen wind
  Zonnestroom
   

  Bezwaren ontzenuwd

  Horizonvervuiling
  Lawaai
  LF lawaai
  Vogels
  Te weinig stroom
  regelprobleem
  Geen wind
  Zonnestroom
   

   

   

  [Windenergie] [Noodzaak] [Landschap] [Guldenlijn] [Stroom] [Tegenstand] [Beleid?] [Interventies] [Geld] [Deze site]

  Tekst en concept van Guldenlijn ©2002, 2006 Henk Daalder