G  u  l  d  e  n  l  i  j  n
Enkele mogelijke brabantse guldenlijnen

Als het klimaat- broeikaseffect- probleem, u wat te veel wordt:

 • Accepteer windmolens bij u in de buurt.
 • Blijf groene stroom gebruiken

 • Laat mij dit verhaal komen vertellen .....

   

  Windmolens zijn onvermijdelijk in ons landschap
  Het is nu tijd voor een mooi landschapsontwerp

   

  Windmolens zijn onvermijdelijk
  Broeikas effect, overstromingen, zeespiegel stijging. Het wordt steeds duidelijker dat we iets moeten doen aan de energievoorziening.

  Ook in ons landschap
  Niet bij mij in de buurt, zult u denken. Ergens anders doen ze het veel beter. Maar de wind die elders waait is voor duurzame stroom die daar wordt gebruikt.
  Op zee schijnt nu weer te mogen en dat moeten we benutten, maar is nog onvoldoende en 2 keer zo duur als op het land.
  Windmolens ??op het land?? gaan de andere helft leveren en helpen ons ook nog herinneren zuinig met stroom om te gaan, want anders zijn er nog meer windmolens nodig.


  Daarom kunnen windmolens beter nu al netjes in het landschap ontworpen worden

  Helaas zijn onze ambtenaren en bestuurders bezig om overal snippers te plannen. Een lijntje hier en een lijntje daar. Dat geeft een zeer onrustig landschap.
  Het kan mooier en beter, met uw instemming en participatie. Goedkopere duurzame energie, die u zelf opwekt met een cooperatieve windmolen:
  Co??peratief Energiebedrijf Oost Brabant

  Met een Guldenlijn
  Een Gulden lijn is een oplossing voor het probleem van de horizonvervuiling.
  Spaarzaam, worden lange lijnen gepland met ca slechts elke kilometer een windmolen. Deze lijnen blijven minstens 8 km bij elkaar vandaan, zodat er overal in het landschap maar hooguit molens van een enkele lijn te zien zijn.
  Die rijen windmolens hoeven niet tientallen kilometers lang te zijn. Korter kan ook.
  De provincie Brabant is bijvoorbeeld zo wijs geweest om het grondgebied van de province te versnipperen in rode en groene gebieden. Windmolens mogen in principe alleen in de groene snippers.
  Aan ons de taak om die mogelijkheden zo te benutten dat het landschap toch mooi blijft en we evengoed zelf een bijdrage leveren aan onze eigen CO2 reductie.

  Binnen de randvoorwaarden slingeren guldenlijnen zich als rivieren lang de lokaties met de minste weerstand en de meeste steun voor duurzaamheid

  Het grote verschil tussen de Guldenlijn methode en de huidige praktijk is dat:

  • Nu, ondernemers hun gang kunnen gaan en hun initatieven vrijwel altijd afgeschoten worden door tegenstanders
    
  • Met de Guldenlijn methode wordt eerst onder de omwonenden draagvlak gevonden in ruil voor participatie, meebeslissen en een kleine vergoeding. Als dat rond is, begint de officiele planologische procedure. Om deze aanpak te laten slagen is meer PR en/of bestuurlijke wijsheid nodig.

  Henk Daalder, 23 december 2008


  meer over deze site, henk.daalder@guldenlijn.nl

   

  Ruimte voor de Co??peratie Energiebedrijf Oost Brabant
  windparken oost brabant, waar komt jouw duurzaamheid straks vandaan?

  Zet je eigen windmolen op de kaart!
  (er is al een windpark ontwerp bij jouw in de buurt)

  10 van deze guldenlijnen leveren alle benodigde stroom

  Een Guldenlijn is een verander-
  kundige
  ??Interventie??
  Een speciale actie om een acceptable verandering
  ook echt te realiseren.

   

   

  [Windenergie] [Noodzaak] [Landschap] [Guldenlijn] [Stroom] [Tegenstand] [Beleid?] [Interventies] [Geld] [Deze site]

  Tekst en concept van Guldenlijn ©2002, 2006 Henk Daalder